Przejdź do treści

Władze wydziału

Dziekan Wydziału Sztuki
dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP
lukasz.murzyn@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 97

Dyżury:
środa: 14.00–15.30
piątek: 10.00–11.30
pokój 130

Sekretarz naukowy Wydziału Sztuki
dr Marcin Nowak
marcin.nowak@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
prof. dr hab. Adam Panasiewicz
adam.panasiewicz@up.krakow.pl

Dyżury:
czwartek: 10.00–11.00; ul. Mazowiecka 43, pok. 22 (czytelnia)

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
dr hab. Agnieszka Dutka
agnieszka.dutka@up.krakow.pl