Przejdź do treści

Przewody doktorskie – Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Rozprawa doktorska mgra Pawła Weinreba

 

Publiczna prezentacja dzieła doktorskiego ARTE(-)fakty mgra Pawła Weinreba w Galerii Podbrzezie, Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (w załączniku)
link do filmu https://vimeo.com/user39224274
prof. dr hab. Stefan Ficner – recenzja
dr hab. Darek Gajewski, prof. ASP – recenzja
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Doroty Hadrian

Publiczna prezentacja dzieła doktorskiego „Oratorium. Słodycz kryształu” w Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika” w Bytomiu
link do filmu  https://youtu.be/BTKdsG7mh5k 
prof. dr hab. Andrzej Banachowicz – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu  – recenzja
dr hab. prof. ASP Maria Pyrlik – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – recenzja
Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgra Kamila Basia

Publiczna prezentacja dzieła doktorskiego „Planetarium” w Galerii „Kotłownia” Politechniki Krakowskiej
link do filmu https://youtu.be/i5KAdKvrxQo
prof. dr hab. Grzegorz Banaszkiewicz – recenzja
prof. dr hab. Marcin Surzycki – recenzja
Streszczenie

KAMIL BAŚ – PLANETARIUM – DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA UPUBLICZNIENIA DZIEŁA DR(1).pdf
KAMIL BAŚ – PLANETARIUM – DOKUMENTACJA PROJEKTU(1).pdf


Rozprawa doktorska mgr Magdaleny Przybyło-Górniak

Publiczna prezentacja dzieła doktorskiego „ZAKLĘCIE. Między estetyzacją i demitologizacją rzeczywistości w dobie nowych mediów” mgr Magdaleny Górniak-Przybyło w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Wydział Sztuki

prof. dr hab. Halina Cader-Pawłowska – recenzja

prof. dr hab. Jacek Staszewski – recenzja

Streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Moniki Smyły

Publiczna prezentacja dzieła doktorskiego „Obrazy konkursowe” mgr Moniki Smyły w Galerii ZNACZY SIĘ w Krakowie, fot. D. Stanisławski

dr hab. Kinga Nowak, prof. ASP w Krakowie – recenzja

prof. dr hab. Henryk Gostyński ASP w Warszawie – recenzja

streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Justyny Smoleń

Publiczna prezentacja dzieła doktorskiego „Rozczytywanie form” mgr Justyny Smoleń w Galerii Szara Kamienica w Krakowie

dr hab. Małgorzata Szymankiewicz, prof. AS – recenzja

dr hab. Jan Mioduszewski, prof. ASP – recenzja

streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgra Ernesta Ogórka

prof. dr hab. Marek Chołoniewski – recenzja

prof. dr hab. Sławomir Sobczak – recenzja

streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Anny Poduszyńskiej

prof. Stanisław Baj – recenzja

prof. Stanisław Kamieński – recenzja

streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Marzeny Kolarz

prof. Grzegorz Przyborek – recenzja

dr hab. Zbigniew Sałaj prof. ASP – recenzja

streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Moniki Stolarskiej-Gaik

dr hab. Aurelia Mandziuk-Zajączkowska, prof. ASP – recenzja

prof. Jan Bujnowski – recenzja

streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgra Piotra Pandyry

dr hab. Aurelia Mandziuk-Zajączkowska, prof. ASP – recenzja

prof. dr hab. Ewa Latkowska-Żychska – recenzja

streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgra Michała Bratko

dr hab. Jan Mioduszewski, prof. ASP – recenzja

dr hab. Zbigniew Sałaj, prof. ASP – recenzja

streszczenie