Przejdź do treści

Przewody doktorskie – Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Rozprawa doktorska mgra Ernesta Ogórka

prof. dr hab. Marek Chołoniewski – recenzja

prof. dr hab. Sławomir Sobczak – recenzja

streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Anny Poduszyńskiej

prof. Stanisław Baj – recenzja

prof. Stanisław Kamieński – recenzja

streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Marzeny Kolarz

prof. Grzegorz Przyborek – recenzja

dr hab. Zbigniew Sałaj prof. ASP – recenzja

streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgr Moniki Stolarskiej-Gaik

dr hab. Aurelia Mandziuk-Zajączkowska, prof. ASP – recenzja

prof. Jan Bujnowski – recenzja

streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgra Piotra Pandyry

dr hab. Aurelia Mandziuk-Zajączkowska, prof. ASP – recenzja

prof. dr hab. Ewa Latkowska-Żychska – recenzja

streszczenie

 

Rozprawa doktorska mgra Michała Bratko

dr hab. Jan Mioduszewski, prof. ASP – recenzja

dr hab. Zbigniew Sałaj, prof. ASP – recenzja

streszczenie