Przejdź do treści

RADA DYSCYPLINY

RADA DYSCYPLINY SZTUK PLASTYCZNYCH I KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI

 

dr hab. Małgorzata Niespodziewana – Rados, Prof. UP  –  Przewodnicząca Rady Dyscypliny

dr hab. Agnieszka Dutka – Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny

Prof. Grażyna Brylewska

Prof. Halina Cader – Pawłowska

Prof. Piotr Jargusz

Prof Jerzy Jędrysiak

Prof. Małgorzata Olkuska

Prof. Romuald Oramus

Prof. Stanisław Sobolewski

Prof. Jacek Zaborski

Prof. Teresa Żebrowska

dr hab. Stanisław Cholewa, Prof. UP

dr hab. Kinga Łapot – Dzierwa, Prof. UP

dr hab. Agnieszka Łukaszewska, Prof. UP

dr hab. Robert Małoszowski, Prof. UP

dr hab. Bartosz Mucha , Prof. UP

dr hab. Adam Panasiewicz, Prof. UP

dr hab. Alicja Panasiewicz, Prof. UP

dr hab. Marcin Pawłowski, Prof. UP

dr hab. Maria Wasilewska, Prof. UP

dr hab. Małgorzata Wielek – Mandrela, Prof. UP

dr hab. Sebastian Wywiórski, Prof. UP

dr hab. Agata Agatowska

dr hab. Marek Batorski

dr hab. Agnieszka Dutka

dr hab. Łukasz Murzyn

dr hab. Jakub Pierzchała

dr hab. Beata Długosz

dr Michał Hyjek

dr Natalia Kopytko