Przejdź do treści

MOVE UP! Festiwal Wydział Sztuki w Mieście

MOVE UP! Festiwal Wydział Sztuki w Mieście

MOVE UP! 

Festiwal Wydział Sztuki w Mieście 9.0, II odsłona, październik 2021 

 

Nowy rok akademicki otwieramy energetycznym MOVE UP! – cyklem wydarzeń oscylujących wokół najbardziej aktualnych problemów sztuki społecznie zaangażowanej i dizajnu. MOVE UP! to druga część tegorocznej odsłony festiwalu. 

Obecna, dziewiąta edycja Festiwalu Wydział Sztuki w Mieście, pomimo trudnego kontekstu pandemii jest dla nas, jak co roku, okazją do zaprezentowania szeregu nowych działań artystycznych oraz niezwykłych projektów i wydarzeń naukowych. Poza udziałem studentek i studentów oraz kadry naukowo-artystycznej współdziałamy z artystami i organizacjami spoza środowiska Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W tym roku festiwal odbywa się w dwóch odsłonach, a jego formuła uległa transformacji, otwierającej przed nami nowe możliwości. W czerwcu jako partner strategiczny, współtworzyliśmy Cracow Art Week KRAKERS a nasza aktywność, obejmująca niemal 30 wydarzeń, przyjęła postać osobnej sekcji “Krakersa”. Teraz zapraszamy na kolejną dawkę mocnych wrażeń artystycznych oraz do współtworzenia społecznej debaty o sztuce i projektowaniu. 

Facebook:  https://www.facebook.com/Wydzia%C5%82-Sztuki-w-Mie%C5%9Bcie-1438043189784187/

 

PROGRAM FESTIWALU

 

NEGOCJACJE MUZEALNE 5 –12.10 

Budynek dawnego Hotelu Cracovia. Muzeum Narodowe w Krakowie, al. F. Focha 1 

Wernisaż 5 października, godz. 18.00

Debata 12 października, godz. 19.00 

Negocjacje muzealne to wystawa i debata poświęcona idei dialogu w polu kultury, testująca możliwości wprowadzenia agonistycznej, pluralistycznej ramy programowej polskiego, instytucjonalnego dyskursu artystycznego w warunkach polaryzacji i napięć późnej nowoczesności.  

Ekspozycja w przestrzeni dawnego Hotelu Cracovia Muzeum Narodowego w Krakowie obejmuje prezentację instalacji obiektowej oraz filmu, złożonego z sekwencji rozmów, zarejestrowanych przez Łukasza Murzyna podczas eksperymentalnych warsztatów z wybranymi przedstawicielami polskiego pola kultury (min. Ewa Łączyńska-Widz – dyrektorka BWA Tarnów, Ewa Chomicka – Muzeum POLIN, Dorota Ogrodzka – Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Dorota Lekka – Stowarzyszenie Veraicon, Grzegorz Reske i Marta Keil – kuratorzy niezależni, Dawid Gospodarek – publicysta kulturalny, Agnieszka Wargowska -Dudek – Fundacja ARTS, Weronika Plińska – antropolożka kultury). Drugim elementem wystawy jest szeroka dokumentacja działania, zatytułowanego Projekty. Niezrealizowane historie sztuki, kuratorowanego przez Martę Romankiv i Łukasza Surowca we współpracy z Lotnym Domem Wydawniczym i Łukaszem Trzcińskim. W ramach Projektów zebrano i udokumentowano ponad sto koncepcji artystycznych, których nie udało się zrealizować w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Są wśród nich zarówno odrzucane przez rozmaite instytucje projekty znanych twórców – m.in: Krzysztofa Wodiczki, Jakuba Woynarowskiego, Roberta Kuśmirowskiego, Zuzanny Janin, Krzysztofa Maniaka, Joanny Rajkowskiej, Iwony Demko, Karoliny Breguły, Zbigniewa Libery czy Pawła Althamera, jak również zablokowane działania artystów, którzy dopiero starają się o ugruntowanie swojej pozycji. 

Wystawa ma nie tylko charakter diagnozy negatywnych mechanizmów świata sztuki, ale stawia jasne rekomendacje dotyczące metod uzdrowienia polskiego obiegu artystycznego i będzie punktem wyjścia do debaty z udziałem Ewy Łączyńskiej-Widz, Magdaleny Ujmy, Jakuba Woynarowskiego, Łukasza Surowca, Marty Romankiv, Łukasza Trzcińskiego i Rafała Solewskiego. 

 

LEMLAND 12.10 

Dydo Poster Gallery, Budynek dawnego Hotelu Cracovia. Muzeum Narodowe w Krakowie, al. F. Focha 1 

12 października, godz. 18.30  

Kurator Międzynarodowego Konkursu Plakatu Lemland 2021 Marcin Urbańczyk oprowadza po pokonkursowej wystawie plakatów poświęconych twórczości Stanisława Lema. Na Konkurs wpłynęły 672 plakaty 333 projektantów z 26 krajów.  

 

ATHENA DE FUTURO 14.10 

Skwer przed budynkiem Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Mazowieckiej 43 w Krakowie

14 października, godz. 17.00 

W dniu uroczystego posiedzenia senatu UP, podczas którego tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego otrzyma reżyser filmowy i artysta wizualny Lech Majewski, zapraszamy również na uroczystość odsłonięcia rzeźby pt. Athena de Futuro, autorstwa Agaty Agatowskiej. Praca powstała z okazji jubileuszu 75-lecia Uczelni.  

 

MOVE UP! 14 – 31.10 

Budynek dawnego Hotelu Cracovia. Muzeum Narodowe w Krakowie, al. F. Focha 1 

Wernisaż 14 października, godz. 18.00  

Wystawa w przestrzeni dawnego Hotelu Cracovia Muzeum Narodowego w Krakowie, ukazująca szereg komplementarnych ujęć idei modernizacji widzianej oczyma artystów i projektantów związanych z Wydziałem Sztuki UP w Krakowie. Zadajemy sobie pytanie o polską nowoczesność, jej oblicza i egzemplifikacje, zwłaszcza te kojarzone z modernizmem.

Ekspozycja prezentuje realizacje i prototypy z zakresu sztuk wizualnych i dizajnu, m.in. Memory morphology – pracę poświęconą percepcji architektury z zastosowaniem sztucznej inteligencji i VR Małgorzaty Łuczyny i Jacka Złoczowskiego, projekcję wideo Jakuba Pierzchały i Bartosza Zaskórskiego, malarstwo Jacka Pasiecznego, Antropologie i historie alternatywne – rzeźby i obiekty Agaty Agatowskiej i Natalii Kopytko, oraz instalację audio Ernesta Ogórka. Ponadto odpowiedzią na zagadnienie modernizacji będą wybrane realizacje projektowe autorstwa Urszuli Kowal – Kiragi, Katarzyny Wojdyły, Dagmary i Jacka Latałów, oraz Katarzyny Cicheckiej i Anny Węgrzyniak.

 

DIZAJN W CIEKAWYCH CZASACH 15.10

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

15 października, godz. 18.00. 

Prowadzenie: Marcin Klag.  

Przedstawiciele ośrodków kształcących projektantów: UP w Krakowie, ASP w Krakowie, SAPU a także instytucji promujących dizajn oraz niezależne projektantki i projektanci różnych specjalności będą rozmawiać o wyzwaniach z jakimi mierzą się sztuki projektowe w kontekście różnorodnych uwarunkowań kryzysowych (pandemia Covid-19, kryzys ekologiczny, przemiany geopolityczne mające wpływ na handel globalny, etyczne zagadnienia produkcji i wiele innych).   

Dominika Janicka – dyrektorka ID w Kielcach, Anna Myczkowska-Szczerska – projektantka, wykładowczyni Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie, Kaja Kusztra wykładowczyni Wydziału Grafiki ASP w Krakowie, Marta Dubanowicz – projektantka ubioru współpracująca z Click Fashion, wykładowczyni SAPU, Franciszka Jagielak – projektantka produktu, wykładowczyni UP w Krakowie, Monika Natkaniec-Papp – projektantka wnętrz, wykładowczyni UP w Krakowie. 

 

CROSSOVER LAB RE:KULTURA 18 – 22.10 

RE:KULTURA, ul. Krakowska 13 

Cykl spotkań podsumowujących z uczestnikami: 18 – 22 października, godz. 18.00 

Crossover Lab to kuratorowany przez Marcina Szafrańskiego i Łukasza Murzyna projekt o charakterze rezydencji-laboratorium, który stawia szereg pytań dotyczących możliwości przeprowadzenia satysfakcjonującego działania artystyczno-badawczego o naprawdę crossowym, interdyscyplinarnym charakterze. Ideą projektu jest zebranie rezultatów pracy teamów / tandemów, tworzonych przez artystów wizualnych lub projektantów oraz osoby z innych obszarów naukowych, posługujące się odmiennymi metodologiami oglądu i interpretacji rzeczywistości. Nie chodzi jednak o prostą inspirację osiągnięciami nauki lub tym bardziej o ich ilustracyjną reprezentację. Prawdziwym celem jest sprowokowanie uczestniczek i uczestników laboratorium do rozpoznania i wzajemnego przejęcia elementów metodologii naukowych i metod procesu twórczego sztuk wizualnych i dizajnu. Chodzi o otwarcie na eksperymentalny tryb współpracy i tropienie nowych rozwiązań, niemożliwych do osiągnięcia w ramach zamkniętych perspektyw poszczególnych dyscyplin. 

Działania rozgrywać się będą w ramach przestrzeni galerii Re: Kultura przy ul. Krakowskiej 13, jednak galeryjny kontekst nie oznacza kompletnej realizacji działań w formie obiektu / artefaktu. Jego wyniki mogą być definiowane w różnoraki sposób – jako mniej lub bardziej jednoznaczne wnioski, hipotezy, postawione pytania, a także zwerbalizowane lub wizualizowane refleksje. Formą prezentacji może być pitching, ekspozycja dokumentacji procesu, który również w dniu wernisażu może pozostać otwarty. 

Wydział Sztuki UP reprezentują: Anna Juszczak, Lech Kolasiński, Daria Malicka, Rafał Solewski, Przemysław Paliwoda, Piotr Jargusz, Anna Pichura i Weronika Plińska. 

 

FORUM KOLEKTYWÓW TWÓRCZYCH  26-27.10 

Skład Solny / CSW Wiewiórka, ul. Na Zjeździe 8    

Wernisaż 26 października, godz. 18.00

Debata 27 października, godz. 18.00                                                                                 

Do współtworzenia Forum zaprosiliśmy kolektywy, artystki i artystów zainteresowanych udziałem w krytycznej refleksji dotyczącej wyzwań stojących zwłaszcza przed młodymi twórcami oraz strategii widoczności grup artystycznych w obiegu społecznym. Każdy z kolektywów prezentuje własny projekt / działanie / prezentację, związaną z ich aktualną działalnością twórczą oraz profilem grupy. Forum z założenia jest wydarzeniem bardzo inkluzywnym, zakładającym udział środowisk prezentujących odmienne strategie działania. 

Miejscem spotkań, działania i dyskusji będzie przestrzeń współprowadzonego przez Cecylię Malik CSW Wiewiórka – twórczego klastra zlokalizowanego w XVIII-wiecznym Składzie Solnym w Krakowie. To miejsce, które będąc bazą dla krakowskich artystów, organizacji działających w polu sztuk wizualnych i edukacji, jest również artystycznym zapleczem dla aktywistów i oddolnych inicjatyw. Jest to miejsce ważne na mapie kulturalnej Krakowa, w którym rodzą się pomysły, dla których CSW Wiewiórka jest wsparciem i zapleczem. 

Udział biorą min.: Adam Rzepecki – Łódź Kaliska, Kolektyw Rzeczy, Piotr Lutyński – Drożdżowy Kolektyw, Bartolomeo Koczenasz – CSW Wiewiórka, Koło Artystyczno-Naukowe IMiEA, Cecylia Malik – Siostry Rzeki, Łukasz Maciaszkiewicz – FEAR, Małgorzata Niespodziewana-Rados – Grupa 13, Ignacy Czwartos – Otwarta Pracownia. Prowadzenie: Weronika Idzikowska – Małopolski Instytut Kultury.

 

DYDAKTYKA W NURCIE CZASU 28.10 

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Jagiellońska 15

Budynek dawnego Hotelu Cracovia. Muzeum Narodowe w Krakowie, al. F. Focha 1 

Oprowadzanie 28 października, godz. 16.00

Dyskusja godz. 18.00

Oprowadzanie po wystawie „W nurcie czasu” Romualda Oramusa o godz. 16.00 w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Jagiellońskiej 15 oraz dyskusja w Budynku dawnego Hotelu Cracovia o godz. 18:00 poświęcona wyzwaniom dydaktyki tradycyjnych mediów artystycznych w dobie dynamicznych przemian wrażliwości wizualnej i mediów cyfrowych. W rozmowie wezmą udział Romuald Oramus, Kinga Łapot-Dzierwa i Piotr Jargusz.

Na oprowadzanie obowiązuje rezerwacja miejsc, której można dokonać za pomocą maila: collegiummaius.promocja@uj.edu.pl
Liczba miejsc jest ograniczona.                                                                           

 

SABAT 29.10 

Galeria Podbrzezie, 29 października – 27 listopada

Wernisaż 29 października, godz. 19.00 

Kuratorki / Artystki: Lidka Krawczyk, Magdalena Lazar  

Artystki zaproszone do udziału w projekcie: Małgorzata Markiewicz, Natalia Kopytko, Marta Niedbał, Daria Malicka, Malwina Niespodziewana, Ewa Ciepielewska, Alicja Pismenko, Luka Woźniczko, Eliska Konecná, Katerina Olivová, Marta Ziółek, Dominika Olszowy, Kaja Gliwa, Luka Woźniczko  

Kobieca energia twórcza potrafi przybierać przeróżne formy. Wynika z odwiecznej potrzeby dania upustu popędowi kreacji, która staje się siłą napędową świata. Kobieta tworząca, tkająca nitki swoich opowieści, jest niczym czarownica zapatrzona w magiczną miksturę. Te alchemiczne narracje w sztuce są obecne w dziełach zaproszonych do wystawy SABAT artystek, które nie tylko wznoszą się ponad codzienne rytuały, ale też nierzadko nie obawiają się rzucania zaklęć, chcąc przedziurawić swoim głosem sytuacje pozornego komfortu. Echa magicznych i nadrealnych historii unoszą się zarówno w obszarze sztuki metafizycznej, jak i tej nawiązującej relacje z popkulturą. Co prawda każda z tych przestrzeni rządzi się swoimi własnymi prawami, jednak obie łączy pragnienie dosięgnięcia niewypowiadalnego, przepracowania grozy, korzystając z alchemii i „romantycznej strony rzeczywistości”. 

 

Zapraszamy!